Beëdigde vertalingen

beëdigde vertalingenVoor vertalingen van officiële documenten (gerechtelijke vonnissen, rijbewijzen, huwelijks- en geboorteakten) eist de wetgever een beëdigde vertaling. De vertalers van Fix International Services zijn door de betreffende rechtbanken beëdigd. Ze staan met hun handtekening en stempel garant voor de correctheid en volledigheid van de vertaling, alsmede voor het feit dat ze het origineel hebben gezien.

Het maken van een beëdigde vertaling neemt doorgaans 3 werkdagen in beslag. Tegen betaling van een toeslag verzorgt onze sneldienst de vertaling van uw aktes en certificaten met spoed.

Unsere Kunden