Gebarentaal

gebarentaalGebarentaal is een zelfstandige, visuele taal, die gedurende meerdere generaties door doven is ontwikkeld. Net als bij andere talen worden er bij gebarentaal nationale talen en dialecten onderscheiden. Zo kent bijvoorbeeld de Duitse gebarentaal (DGS, Deutsche Gebärdensprache) onder anderen Hamburgse en Berlijnse dialectvormen. Ook voor deze taalvorm gelden grammaticale wetmatigheden.

De overdracht van gebarentaal van zender naar ontvanger verloopt, naast non-verbale communicatie zoals b.v. lichaamshouding en mimiek, door middel van specifieke handtekens, de zogenaamde gebaren. Fix Talen Services levert gediplomeerde gebarentaaltolken voor bijeenkomsten, rechtszittingen of conferenties.

Unsere Kunden