Softwarelokalisering

Voor het internationale succes van uw product is het van wezenlijk belang dat het product optimaal wordt aangepast aan de doelgroeplanden, hun cultuur en de wettelijke bepalingen die er gelden.

Bij lokalisering zorgen wij voor het aanpassen van uw product aan de markt van het gewenste land. Hierbij letten we niet alleen op de taal, maar ook op culturele factoren, plaatselijke gebruiken en andere omstandigheden met betrekking tot uw nieuwe afzetmarkt. Pas als een product professioneel gelokaliseerd is, wordt een bevredigende interactie tussen de gebruiker en het product mogelijk!

Verder houdt lokalisering in dat alle zichtbare tekst evenals alle gedrukte of elektronische documentatie in de taal van de gebruiker beschikbaar is en in overeenstemming is met de culturele conventies.

De voorwaarde voor lokalisering is internationalisering.

Unsere Kunden